Sportify Kids is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Sportify Kids is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Om kwalitatief goede opvang te bieden, is onze doelstelling kinderen in een veilige omgeving op te vangen en de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen. Emotionele veiligheid en plezier voor het kind staat bij ons hoog in het vaandel.

Een dag bij Sportify Kids:

Na het eten van een cracker in de stamgroepen beginnen de activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van onze vier pijlers waar elke dag leuke activiteiten voor worden bedacht.

Alle kinderen kunnen aan deze activiteiten meedoen en kunnen zelf kiezen welke activiteiten ze willen doen. Elke dag worden er verschillende activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers en/of sportinstructeurs. Zij zorgen hierbij voor een aanbod van activiteiten, waarbij zij rekening houden met de verschillende leeftijden. De activiteiten passen binnen een thema, dat samen met de kinderen is vastgesteld. De kinderen mogen aan de activiteiten meedoen, maar zijn daartoe niet verplicht. Als ze liever vrij willen spelen mag dat ook. De activiteiten zijn voor alle kinderen van alle leeftijden en groepen. Hierdoor leren de kinderen ook met verschillende leeftijden samen te spelen en om te gaan.

Tussendoor houden we de kinderen in de gaten en letten we er op dat ze het naar hun zin hebben. Als we zien dat een kind zich verveelt, vragen we aan hem/haar “wat wil je doen? ”. We kijken of dit mogelijk is en gaan daar mee aan de slag.

seperator

De 4 pijlers

Sport

Sport

Bij BSO Sportify Kids vinden wij het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende vormen van sport. We zullen de kinderen stimuleren om te bewegen en plezier te hebben in het beoefenen  van een sport. De sportactiviteiten zullen op gezette tijden plaatsvinden en de kinderen mogen kiezen of ze daar aan willen deelnemen of dat ze liever vrij spelen.

Creativiteit

Creativiteit

BSO Sportify Kids daagt kinderen uit om hun creativiteit te ontwikkelen. Creativiteit vergroot de flexibiliteit en het vermogen om met problemen en uitdagingen om te gaan. Kinderen kunnen “vrij” gebruik maken van verschillende materialen die op de BSO aanwezig zijn, ook zullen er verschillende creatieve activiteiten worden opgezet door de medewerkers van de BSO.

Muziek

Muziek

Muziek is voor veel mensen een uitlaatklep en heeft een ontspannende werking. Het stimuleert de emotionele ontwikkeling en is daarnaast erg leuk om te maken of naar te luisteren.BSO Sportify Kids geeft de kinderen de kans en ruimte om zich hierin op een leuke manier te ontwikkelen door bijvoorbeeld samenzang of het bespelen van een instrument. We schakelen hiervoor externe specialisten in.

Vrije tijd

Vrije tijd

BSO Sportify Kids stelt voorop dat de buitenschoolse opvang in de vrije tijd van de kinderen is. Daarom zijn de programma’s en activiteiten goed voorbereid en kunnen de kinderen altijd zelf kiezen of ze hieraan mee willen doen of niet. Als ze niet voor een activiteit kiezen kunnen ze vrij spelen.

seperator

Ouders over de BSO

Bergen